Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Nimi: Finfinet Oy
Osoite: Kauhakorvenkatu 25, 33720 Tampere
Y-tunnus: 2526425-6

Rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietoja sisältävien rekistereiden tietosuoja- selosteiden laatimisesta ja ylläpidosta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että sillä hallussaan olevien henkilötietojen käsittely on lain mukaista. Rekisterinpitäjä käsittelee ainakin seuraavia rekistereitä, jotka sisältävät tietosuoja- asetuksen tarkoittamia henkilötietoja. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Asiakas-/toimittajarekisteri

kattaa rekisterinpitäjän tilausmyynnin asiakkaat ja hankintojen toimittajat, sisältäen myös henkilöyritysten ja luonnollisten henkilöiden tilaustilitietoja, kuten:

  • asiakkaan/toimittajan nimitiedot, osoitetiedot, puhelinnumerot, yhteyshenkilöt, maksuehdot, toimitustiedot, hinnoittelutiedot
  • rekisteritiedot ovat välttämättömiä asiakassuhteen hoitamiseen ja ovat saatu joko asiakkailta/toimittajilta itseltään tai heihin liitetyn tunnistetiedon perusteella eri viranomaislähteistä
  • rekisterissä olevat henkilötiedot on rekisteröity vain siinä tapauksessa, että rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys asiakkuuden tai palvelussuhteen kautta ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai muuhun perusteeseen, josta ei ole erikseen säädetty ilmoitusvelvollisuutta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  • tietoja ei siirretä otsikossa mainituille alueelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut/heidän valtuudet
    • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
  • Säilytämme henkilötietoja toimintoprosessien vaatiman ajan.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt ja virheiden korjaamista koskevat pyynnöt tulee toimittaa rekisterin pitäjälle. Rekisterin pitäjä antaa rekisteröidylle mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin.